Chiến lược ĐẠI DƯƠNG XANH

Chiến lược ĐẠI DƯƠNG XANH

Lý thuyết về "Chiến lược ĐAI DƯƠNG XANH" không còn gì là mới mẽ nữa. Tuy nhiên, để áp dụng nó vào thực tiễn như thế nào, đó lại là 1 vấn đề của rất nhiều người, rất nhiều doanh nghiệp.

WeTransform tổ chức sự kiện này nhằm hướng dẫn các bạn thực hành các công cụ trong khuôn khổ (framework) của Chiến Lược Đại Dương Xanh và Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh để bạn tự tin áp dụng chiến lược này vào các dự án và doanh nghiệp của bạn.

Speaker: Huỳnh Hữu Tài, dịch giả cuốn sách "Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh", founder của WeTransform.

Responsible Huỳnh Hữu Tài
Last Update 04/07/2021
Completion Time 2 hours 55 minutes
Members 4
Intermediate Chiến lược đại dương xanh
 • Phần 1
  • [Phần 1]Chiến lược đại dương xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn
   New
  • Slide bài giảng
   New
 • Phần 2
  • [Phần 2]Chiến lược đại dương xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn
   New
 • Quiz
  • Bài trắc nghiệm
   New 10 xp
 • Review sách
  • Review sách: CUỘC DỊCH CHUYỂN ĐẠI DƯƠNG XANH
   New